A+ A A-

- ASO
- RF - odczyn lateksowy
- RF - oznaczenie ilościowe
- Odczyn Waalera - Rose
- CRP ilościowo
- USR
- VDRL
- VDRL (rozdział: VDRL, FTA, TPHA)
- Grupa krwi
- Odczyn Coombsa PTA

Sign In or Create Account